Conference

การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่1 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ 29-30 พฤษภาคม 2550
ชาติ
29 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-