Conference

Article
การประเมินพันธุ์ลูกผสมทอปครอสส์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเพื่อใช้ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด
Conference
การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Date
11 - 14 สิงหาคม 1997
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-