Conference

Article
การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง
Conference
การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
22 - 24 สิงหาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-