Conference

Free radical scavenging activity of saboo dum ( Jatropha curcas L. ) oil
The International Workshop on Medical & Aromatic Plants
ชาติ
15 - 18 มกราคม 2007
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ก้อนที่มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบรมภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำเสนการผลิตสบู่ก้อนใสจากน้ำมันสบู่ดำ,2 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009