Conference

การตรวจสอบตำแหน่งยีน Ty-3 กับความต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ สายพันธุ์ไทย Tomato yellow leaf curl virus (TYLCTHV-[2]) ในลูกผสมรุ่น BC2F1 ที่เกิดจากมะเขือเทศสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites accession ‘L06112’
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ชาติ
6 - 8 พฤษภาคม 2009
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-