Conference

Article
การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยใช้แผนภาพความชอบ
Conference
การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
19 - 20 สิงหาคม 2009
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-