Conference

Article
การทดสอบหาปริมาณฮีแมกกลูตินิน (H5) แอนติเจนในวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อตายสายพันธุ์ H5N1 ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-