Conference

ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม
การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551
ชาติ
21 พฤศจิกายน 2008
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-
-