Conference

Article
การควบคุมการเปิดปากใบกล้วยไม้หวายโดยความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037451 ชื่อวิชา Physiology of Horticultural Crops,4 ส.ค. 2009 - 22 ก.ย. 2009