Conference

Article
การยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข่าอ่อนพร้อมบริโภคด้วยสารเคมีร่วมกับสภาพดัดแปลงบรรยากาศ
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-