Conference

การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 - 30 พฤษภาคม 2008
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-