Conference

Article
การดูดซับอะตอมไฮโดรเจน โบรอน คาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจนบนผิวข้างของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดี่ยว: การศึกษาด้วยทฤษฎี DENSITY FUNCTIONAL
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-