Conference

การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2008
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์พริกเพื่ออุตสาหกรรมและการสกัดสารสำคัญ แหล่งทุน :สวพ.มก.,30 ก.ย. 2007 - 1 ก.ย. 2008