Conference

Article
การตายของเซลล์ระหว่างการชราภาพของดอกกล้วยไม้หวายที่ถูกชักนำโดยเอทิลีน
Conference
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 - 15 สิงหาคม 2008
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-