Conference

การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14
ชาติ
27 - 30 เมษายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-