Conference

การเปรียบเทียบปัญหาข้อสะโพกหลวมในสุนัขด้วยการคลำและการถ่ายภาพรังสี 2 ท่า
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33
ชาติ
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-