Conference

Article
การผลิตเนื้อหมูอบแห้งกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้วิธีอบแห้งแบบร่วม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การอบแห้งแบบร่วมเพื่อผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปแทนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Physical Modification of Jasmine Rice for Instant Rice Process Development. แหล่งทุน :สวพ,30 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009