Conference

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่องปากอักเสบในแมวติดเชื้อ FeLV และ FIV
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13
ชาติ
14 - 16 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-