Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข
การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13
ชาติ
14 - 16 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การจัดการปัญหาโรคอ้วนในสุนัขโดยการใช้หัวบุก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :VPAT Regional Veterinary Congress ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความหลวมของข้อสะโพกกับระดับคะแนนข้อสะโพกในการประเมินข้อสะโพกหลวมในสุนัข ,14 พ.ค. 2007 - 16 พ.ค. 2007