Conference

Article
การตรวจติดตามความเครียดจากการขาดน้ำของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองด้วยการสะท้อนแสงของใบ
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม”
Class
ชาติ
Date
17 - 18 มิถุนายน 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-