Conference

Article
การจำแนกข้อบกพร่องของฟิล์มพลาสติก BOPET ด้วยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชั่น
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2564
Class
ชาติ
Date
5 - 7 พฤษภาคม 2021
Location
เมืองสงขลา สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-