Conference

Article
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU Natural Miticide ในห้องทดลอง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เช็ดผิวหนังสุนัข แมว ที่เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อน เชื้อรา และเชื้อยีสต์ ,20 ธ.ค. 2006 - 28 ส.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้สมุนไพรในสัตว์เลี้ยง,11 มิ.ย. 2008 - 11 มิ.ย. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Acaricidal and virucidal activities of plant crude-extracts,26 พ.ค. 2008 - 26 พ.ค. 2008