Conference

Oxygen Permeability and Mechanical Properties of Banana Flour Films
The IFT annual meeting and Food Expo 2005
นานาชาติ
16 - 22 กรกฎาคม 2005
New Orleans ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,30 ก.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2010