Conference

Article
การออกแบบการทดลองเพื่อลดของเสียประเภทรูพรุนหดตัวของล้ออลูมิเนียมอัลลอยผลิตด้วยกระบวนการหล่อ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
Class
ชาติ
Date
1 พฤษภาคม 2020
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-