Conference

Article
ผลของการตัดแต่งกิ่ง 5 รูปทรงต่อผลผลิตของของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน
Conference
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2018
Location
เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-