Conference

Article
การกำจัดสีย้อมประจุบวกจากน้ำเสียด้วยซิลิกาที่ตรึงพอลิเมทราคริลิกแอซิด
Conference
Proceedings of the Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) (ISBN: 9786162714658)
Class
นานาชาติ
Date
7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018
Location
Muang สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-