Conference

Article
การประเมินวอเตอร์ฟุตปริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชน ในเขตเทศบาลแหลมฉบัง
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การสร้างสรรแลนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0"
Class
ชาติ
Date
10 พฤศจิกายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-