Conference

Article
การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยการวิเคราะห์ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและ K-Means Cluster
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
18 - 20 กรกฎาคม 2017
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-