Conference

Article
การออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเพื่อกำหนดปัจจัยที่เหมาะสมในการนึ่งขนมสำหรับเตานึ่งต้นแบบเพื่อลดพลังงานระบบไอน้ำ
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
Class
ชาติ
Date
12 - 15 กรกฎาคม 2017
Location
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-