Conference

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
ชาติ
11 - 13 พฤษภาคม 2016
ไทย ชลบุรี ประเทศไทย
-