Conference

Article
การผสมพันธุ์กล้วยและการเพาะเลี้ยงคัพภะในสภาพปลอดเชื้อ
Conference
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-