Conference

Article
การชักนำดอกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและแดงนอกฤดูด้วยสาร Forchlorfenuron
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-