Conference

Article
การศึกษา การตรวจวัดปริมาณสารไลโคปีนในมะเขือเทศสดโดยไม่ใช้วิธีการสกัดทางเคมีด้วยวิธีการวิเคราะห์จากองศาสี
Conference
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 27 สวสท. 58
Class
ชาติ
Date
27 - 28 มกราคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-