Conference

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทศ ครั้งที่ 30 5-8กรกฏาคม 2559 จ. สงขลา
ชาติ
5 - 8 กรกฎาคม 2016
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-