Conference

Article
ผลกระทบจากแรงเสียดทานของดินและวงแหวนที่ใช้ในการทดสอบการยุบอัดตัวแบบคายน้ำ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-