Conference

Article
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน้ำต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
Conference
การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๕ มหาวิทยาลัยพะเยา (ISBN: 9786167820323)
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มกราคม 2016
Location
แม่ใจ พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-