Conference

Article
ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ำบริเวณในแนวปะการังและการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช
Conference
ประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 (ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน)
Class
ชาติ
Date
24 - 26 มีนาคม 2016
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-