Conference

Article
การบริหารโครงการก่อสร้างโมดูลสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
12 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-