Conference

Article
การควบคุมที่เหมาะสมที่สุดของหุ่นยนต์สองล้อด้วยการวัดความเอียงแบนด์วิทธ์สูง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ตุลาคม 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

หุ่นยนต์สองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208323 ชื่อวิชา Engineering Measurements,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,10 ก.พ. 2017 - 10 ก.พ. 2018