Conference

Article
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสเตอร์ริไลส์จากน้ำฟักข้าว
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
Class
ชาติ
Date
27 มีนาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-