Conference

Article
การสำรวจจำนวนชนิดและความหนาแน่นของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเล : กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่จังหวัดระยอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255491 ชื่อวิชา Basic Research Methods in Marine Science,2 ก.พ. 2015 - 14 มี.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255101 ชื่อวิชา Man and Sea,12 ม.ค. 2015 - 16 พ.ค. 2015