Conference

Article
การพัฒนาสมการคำนวณแรงฉุดลากในการไถทำลายชั้นดินดานจากข้อมูลความแข็งของดินตามความลึก
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กรกฎาคม 2015
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-