Conference

ACLL 2015 Asian Conference on Language Learning 2015
นานาชาติ
30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2015
โกเบ ญี่ปุ่น
-

Author

Output From Project

รูปแบบการแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03754373 ชื่อวิชา English for Food and Beverage Service,16 ก.พ. 2015 - 11 เม.ย. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ร้านอาหารไทย ในเขตจังหวัดชลบุรี ที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ จำนวน 30 ร้าน การใช้ประโยชน์ :มีเมนูรายการอาหารที่มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเรียกชื่อพร้อมคำอธิบายอาหาร,26 ม.ค. 2015 - 10 เม.ย. 2015