Conference

Article
ผลของการใช้ใบอ้อยและฟางข้าวในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR)ต่อการกินได้ การย่อยได้และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะ
Conference
ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
26 - 27 มกราคม 2015
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-