Conference

Article
อิทธิพลของการบำบัดเบื้องต้นและการอบแห้งที่มีผลต่อสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากกากส้มเขียวหวาน
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Class
นานาชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-