Conference

การประชุมวิชาการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ.2557
ชาติ
9 - 10 กันยายน 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ฟื้นฟูแหล่งน้ำพุร้อนจากการหาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดินด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าระดับลึกละเอียดสูงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต. หนองปรือ การใช้ประโยชน์ :สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินให้กับชุมชน จำนวน 9 หมู่บ้าน,3 ก.พ. 2014 - 30 ก.ย. 2015