Conference

Article
การศึกษาชนิดและรูปร่างของผลึกและเซลล์เก็บผลึกในแผ่นใบพืชสกุลบุกและอีรอก.
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
8 - 9 เมษายน 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ชีววิทยาของบุกไทย

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์ ,1 เม.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2020
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนเที่ยวชมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 การใช้ประโยชน์ :นิทรศการงานวิจัยในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ,2 ธ.ค. 2016 - 10 ธ.ค. 2016