Conference

Article
การทำนายผลการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ จากแบบจำลองเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาในเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
23 พฤษภาคม 2014
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-