Conference

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2013
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa) ในการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารพิษอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus spp.

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาสารสกัดสีจากกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) แหล่งทุน :บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ,1 ม.ค. 2019 - 31 ธ.ค. 2019