Conference

Article
ความสัมพันธ์ของความบริบูรณ์และระดับการสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน
Conference
การประชุมวิชาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
22 - 23 สิงหาคม 2013
Location
เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-